Medlem

Medlemsskap och avgifter


Medlemsavgifter

Enskild medlem: 300 kr/kalenderår

Familjmedlem: 500 kr/kalenderår


Medlemsavgift kan du betala på två olika sätt:


In till bankgiro 516-5840


Med swish till 123-3731684 


Ange namn på alla som avgiften avser. Ange fullständig adress om ni har flyttat eller är ny medlem.


För utlandsbetalande:

IBAN nr: SE2280000827010047267067

BIC kod: SWEDSESS 


Ny medlem ska skicka ett mail till föreningens ordförande theresekarlsson27@hotmail.com och det är för att föreningen ska få kännedom om er önskan kring medlemskap. 


Medlemmar uppmanas att meddela styrelsen mailadress eftersom styrelsen skickar ut medlemsinformation via e-post i form av nyhetsbrev. Har du ingen e-post eller vill hellre ha nyhetsbrevet per post så sker det naturligtvis enligt önskemål.Integritetspolicy och behandling av personuppgifter