Shirehingstar

Shirehingstar


Lista över shirehingstar godkända enligt Shire Horse Society:


Acorn Tommy

Moorfield Ted

Oakridge Archie

Hingstgodkännande enligt Shire Horse Society:s regler


En shire behöver för avelsgodkännande utifrån moderstamboken visas för engelsk domarpanel och godkännas utifrån engelskt veterinärprotokoll. För hingstgodkännande utifrån moderstambok i England tas kontakt med Shire Horse Society vilka vanligtvis under våren (mars-april) anordnar en Europaturné där engelska domare kommer ut i Europa för bedömning av hingstar. Europaturnén anordnas av Shire horse Society och information om denna turné sprids till Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen som i sin tur bistår med att sprida informationen till våra medlemmar. 

 

Det är hingstägaren som står för de omkostnader som blir kring den egna hingsten men Clydesdale och Shirehästföreningen kan vara behjälpliga i att ex se över plats för hingstvisningen utifrån anmälda hingstar, ge stöd i att hitta lämplig veterinär för uppdraget, skapa kontakter el bistå om praktisk hjälp önskas.  

 

Observera att denna visningsmöjlighet infaller enbart 1 gång per år och att det sker enl engelska visningskriterier. Hingst kan godkännas av Shire horse society som tidigast vid 2 års ålder. 

 

  • Hingsten ska under visningen för domare kunna hanteras väl vid såväl longering som exteriörgenomgång.  
  • Hingsten visas ren och välskött (flätning inget krav i dessa sammanhang). 
  • Kan visas skodd eller oskodd  
  • Hingsten visas med eller utan ”Belly band”, kan vara att föredra om flera hingstar visas på samma plats. 

 

http://www.shire-horse.org.uk/about-us/the-shire-horse/service-book-list/Informationen här nedan är för er som vill ha eran hingst också svenskgodkänd, det är dock inget krav som ställs av föreningen.

Hingstgodkännande utifrån Svenska hästavelsförbundet  

Svenska hästavelsförbundets avelsvärderingar av hingst arrangeras på olika platser i landet under mars och april. Anmälan till dessa sker via Svenska hästavelsförbundets hemsida, avelsvärderingen innefattar själva exteriörvisningen för domare och en veterinärbesiktning på plats. Sundhetskontroller sker sedan återkommande för SH godkända hingstar.  

    

http://svehast.se/avel/reglementen/ 

http://svehast.se/bedomningar/avelsvardering/