Styrelsen

Svenska Clydesdale och Shirehästföreningens styrelse


Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande och 3-4 ledamöter samt 2 suppleanter. 


Styrelsen 2022


Ordförande

Therese Settle

Jäders Åsby Karinsbacke 1

635 05 Eskilstuna

Tel: 0702-430 651

theresekarlsson27@hotmail.com

Vice ordförande, kassör

Harriet Nilsson

Spannarpsvägen 24

262 95 Ängelholm

Tel: 0703-944 402

stallrexius@hotmail.com

Ledamot, vice kassör, webbansvarig, redaktör

Iris Hjalmarsdottir

Kårarp 323

302 30 Halmstad

Tel: 0708-742 776

iris@riverclydehorses.se

Suppleant

Emelia Kosel

Smedshemsvägen 18

575 92 Hult

Tel: 0737-386 399

koselemelia@icloud.com

Suppleant, ungdomsansv; sekreterare, redaktör

Astrid Danielsson

Smedseröd 215

451 94 Uddevalla

Tel: 0727-089 556

astrid.danielsson@hotmail.com

Suppleant

Thomas Ahlgrimm

Högmarsövägen 79

790 19 Furusund

Tel: 0729-714 140

alhgrimm@hotmail.com

Föreningens kontaktperson är vår ordförande, Therese Karlsson


Föreningens adress är:

Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen

c/o Therese Settle

Jäders Åsby Karinsbacke 1

635 05 Eskilstuna

Tel: 0702-430 651

info@svenskaclydesdaleochshire.se

Org.nr: 814401-2054


Redaktör E-nyhetsbrev och webmaster

Iris Hjalmarsdottir och Astrid Danielsson