Senaste nytt

Senaste nytt


Information om sommarpremieringarna till rasföreningar

Daterat 2021-06-13


VIKTIG INFORMATION

Information om Sommarpremieringarna med anledning av corona (covid-19)

 

Den 1 juni kom det nya restriktioner för arrangemang. Vår tolkning efter besked 1 juni är att vi kan ha maximalt 100 personer i taget på premieringsplatsen. Vi har därför valt att justera upplägget för premieringarna 2021 och hoppas att detta ska underlätta för samtliga inblandade.

Vi håller, som tidigare sagt, alla klasser öppna. Vid varje premieringstillfälle har vi ett maxantal på 70 anmälda hästar som nu kan komma att delas upp i två block. Vid överskridet maxantal förbehåller sig SH rätten att avgöra vilka hästar som ska flyttas till annat premieringstillfälle. En eventuell flytt sker i samråd med hästägaren. Flytt av häst är då kostnadsfri. Vi debiterar 500 kr för flytt av häst på egen begäran. Denna avgift faktureras i efterhand. Om hästägaren väljer att istället stryka sin häst betalas anmälningsavgiften tillbaka.

Upplägget för varje dag styrs av antalet anmälda hästar. Information om detta kommer att stå i katalogen.

Om det blir för få anmälda hästar beslutar SH om premieringen ska ställas in och anmälda hästar flyttas till annat premieringstillfälle. Hästägaren/anmälaren blir då kontaktad.

 

Anläggningen kommer att stängas av för obehöriga.

Endast 2 personer/anmäld häst (eventuella barn inräknat) får komma in på premieringsområdet. De två personerna som hör till samma häst ska komma i samlad trupp.

Hästägaren ska utan dröjsmål lämna platsen så snart denne är klar för dagen.

 

Känner man sig sjuk med symtom som t.ex. snuva, hosta, feber, halsont, muskel- och ledvärk, illamående och/eller huvudvärk ska man stanna hemma, detta gäller även om man bara känner sig lite sjuk.

Det gäller fortsatt att hålla avstånd till andra både inomhus och utomhus och tvätta händerna noga med tvål och vatten!

 

Premieringen kan, av olika anledningar, komma att ställas in med mycket kort varsel.

 

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Håll koll på vår hemsida för uppdaterad information.


https://svehast.se/

 

Med hopp om en trevlig premieringssommar!Information till shirehästägare angående registrering i England efter Brexit

Daterat 2021-06-13

För närvarande är inte registrering av föl löst för hela Europa. SHS har startat samarbete med Tyskland och tysktalande länder men i detta samarbete ingår inte hela Europa. Här nedan kan ni läsa senste mailet från SHS.


"Good afternoon all

 

I hope that you are well.

 

We have mixed news on the matter of passports. 

 

Firstly, the good news for the Germany and German speaking countries, we have reached an agreement between the SHS, DSHS and the Bavarian Special Breed Association for the issue of passports.  The resolution includes stallion approvals and transfers.  Karin Anger has been most helpful on this matter and I thank her for her help.  

 

Secondly- the remainder of Europe remains unresolved.  We were working with Ireland as we had previously stated to you.  This has not resulted in what we hoped to achieve for you all.  We are therefore now working with the Irish Cob Society in Holland.  Mr Verhoeven kindly made the introduction.  The Irish Cob Society speaks several languages and is happy with our breeding programme and the sections of the stud book.  ICS is also happy with our stallion approval system and transfers.  I am aware that members of NSHS have met with ICS  to help this matter along and I am grateful for this.   I have spoken to Wim Heijkoop via email earlier today and understand that the matter is with the RVO and I am to send them a letter to further help push the matter along.

 

In the event that we cannot get this matter resolved and running for all in the next month to six weeks, as a last resort, it might be that basic ID passports are needed for one year only in your country of origin and we will then produce a certificate of authenticity or similar for the relevant animal, subject to DNA verification being produced.  We know that this will not be ideal, nor what any of us wishes to see but we have been working on this since January and we are doing all we can.  It is not through lack of effort or work that we are not yet sorted on this incredibly complex matter.  For the avoidance of doubt; we would still look to list those foals in our stud book under a special section until the official filial is set up with passports that bear our logo. 

 

The SHS council met yesterday and they are all aware of the matter and the problems faced.  They are in full support of the work we have been doing and what is ongoing.  It is also understood by the Council and accepted that we may need a ‘one year’ only back up as briefly described above if matters cannot be resolved in good time. 

 

That said, I have every faith in Wim Heijkoop- he is already demonstrating that he has the knowledge to deliver on the passports. 

 

I continue to wish you and your families well int his difficult time.

 

With best wishes

 

Victoria

 

Victoria Clayton"Information till Shirehingstägare i Sverige angående hingstbedömning 2021

Daterad 2021-04-19

SHS har meddelat att panelen inte kommer kunna komma till Sverige eller övriga Europa under 2021 på grund av covid och hästvirus. Därför kommer eventuella godkänningar av hingstar göras genom bland annat film.  Har du hingst du vill få godkänd så kan du höra av dig direkt till SHS för dokument m.m. Angela vill gärna få info om vilka hingstar är aktuella senast den 21 april 2021. För mer info hör av er till föreningen eller SHS i England.Årsmöte 2021

Daterad 2021-04-10

Årsmötet äger rum den 11 april 2021. Mötet kommer vara helt digitalt via Teams. Inbjudan skickas till de som har anmält sig. Klicka på dokumentet för att läsa verksamhetsberättelsen för år 2020.VIKTIG INFORMATION!

Daterad 2021-03-23

Med anledning av Brexit har det uppkommit problem med registrering av våra föl och hästar i stamböckerna i England och Skottland. Både Clydesdale horse society och Shire horse society försöker hitta lösning för att få in hästar i stamböckerna. Försök till att hitta lösning görs i samarbete med medlemmar och föreningar inom EU. Föreningen håller sig uppdaterat genom möten och kontaker med respektive förening i England och Skottland. Vi i styrelsen rapporterar här så fort vi hör mer om framtida lösning.


Välkomna till vår nya hemsida

Daterad 2020-01-04

Vår nya hemsida är under uppbyggnad och kommer utökas allt eftersom sidorna blir klara.